Açıklama

Bu sayfa, Havacılık alanında yapılan çalışmaların havacılarla buluşturularak çalışmalara destek olunması amacı ile açılmıştır. Anketler tarih sırasına göre sıralanmıştır, en üstteki anket en son yüklenen ankettir. Anket açıklamalarına tıklayarak doğrudan anket sayfasına ulaşabilirsiniz.

Anket soruları, anketlere verilen cevaplar ve anket sonuçlarında Pilotlar Vakfı’nın hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

1. MUTLULUĞUN BİLİŞSEL KAYIP ÜZERİNE ETKİSİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACILIK ROLÜ   
Değerli Katılımcı;
Aşağıda yer alan anket formu yüksek lisans tez çalışmasına veri toplamak amacı ile hazırlanmıştır. Vermiş olduğunuz yanıtlar sadece bilimsel bir amaca hizmet etmek üzere kullanılacaktır. Söz konusu çalışma tamamen bilimsel amaçlı olup, vereceğiniz bilgiler hiçbir şekilde bu amaç dışında kullanılmayacak ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Formun hiçbir yerinde sizden adınızı, soyadınızı veya kimlik bilgilerinizi yazmanız istenmemektedir. Lütfen soruları size en uygun şekilde cevaplayınız. Bu çalışmanın başarılı olabilmesi için anket sorularına verdiğiniz cevapların tam ve doğru olması çok önemlidir. Araştırmaya sağladığınız kıymetli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

4. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesinde doktora öğrencisi Sultan ÜŞENMEZ’in Prof.Dr. Bilge DONUK danışmanlığında yürüttüğü “Pilotların Spor Yapma Alışkanlıklarının Stres Altında Karar Verme Stilleri Üzerine Etkisi” başlıklı doktora tez çalışmasına davet ediyoruz. Bu araştırmanın amacı pilotların spor yapma alışkanlıklarının stres altında karar verme stilleri üzerine etkisini incelemektir.

5. Bu çalışma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bahar ÖZ danışmanlığında, Trafik ve Ulaşım Psikolojisi alanı doktora öğrencisi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi Uzm. Psk. Gizem SERİN ATIŞ tarafından doktora tez çalışması olarak yürütülmektedir. Çalışmanın amacı, ticari hava yollarında çalışan pilotlar için hem araştırma amacıyla kullanılabilecek bir Ekip Kaynak Yönetimi Yetkinlik Ölçeği oluşturmak hem de kurum emniyet kültürü, ekip kaynak yönetimi, bireysel değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu kapsamda sizden istenen, yönlendirilen sorulara soru yönergelerine uygun cevaplar vermenizdir.