Denetim Kurulu Asli Üyeleri
Bülent Ecevit SARICA

Denetim Kurulu Başkanı

Ali KUZEY

Üye

Mesude AĞIRDIR

Üye